MINI EÓLICA

Unha instalación de enerxía mini eólica, na súa maioría a nivel doméstico, son instalacións de non máis de 10 kW, superándose dita potencia para aplicacións industriais e agrícolas.

Existen moitos tipos de ventos e procedementos para prever a cantidade de vento anual.

A maioría dos promotores escollen a enerxía mini eólica coma complemento das instalacións fotovoltaicas, ou en instalacións híbridas; pois cando non hai sol, o vento é o complemento perfecto para seguir producindo enerxía.

A enerxía mini eólica vai ser incluída no próximo Plan de Enerxías Renovables 2011-2020 e na planificación do Sector Electrico. Para España preténdese propór un obxetivo da mini eólica conectada á rede de 50 MW no 2010.

A maioría dos promotores escollen a enerxía mini eólica coma complemento das hortas solares, ou en instalacións híbridas, pois cando non hai sol, o vento é o complemento perfecto para seguir producíndo enerxía.

A enerxía mini eólica vai ser incluída no próximo Plan de Enerxías Renovables 2011-2020 e na planificación do Sector Eléctrico. Para España preténdese propor un obxetivo da mini eólica conectada a rede de 50 MW no 2010.

 

 

Ó igual que as instalacións fotovoltaicas, podemos atopar dúas aplicacións neste sistema:

  • Instalacións en lugares aillados.- que teñen a vantaxe de aportar enerxía eléctrica en lugares donde non chega a rede eléctrica de distribución.
  • Instalacións para conectar á rede eléctrica e vender así a súa producción, facendo así que os equipos se morticen rápidamente, sendo ademáis un negocio de gran rendabilidade.

Ademais de ser unha enerxía renovable e ter as vantaxes destas enerxías como que son inesgotables, etc… teñen ademáis outras:

  • Non requiren complexos estudios de viabilidade.
  • Versatilidade das aplicacións.
  • Desafogo das redes de producción sen producir sobrecargas.
  • Posibilidade de instalacións híbridas.
  • Proximidade entre o punto de producción e o de consumo.
  • Accesibilidade a pequenas economías.
  • Menor impacto visual que as máquinas grandes dos parques eólicos.
  • Permite o bombeo de auga directo.